Антиквариат „АНТИКА” град Ямбол е връзка
между родолюбивия българин и неговата
славна исторя. Връзка от днешното ни
настояще, към миналото и бита на нашите
предци от Възраждането, от Освобождението
и началните дни на новото Царство България.
  Предметите от ежедневието на тези
българи от старо време са като увлекателна
книга, и като красива народна песен омайват
с истории за отминали времена, за човешки и
за народни съдбини.
  Неописуемо е усещането когато човек държи
в ръцете си една бойна сабя от Фердинандово
или Борисово време. Тази сабя не е просто
красив предмет, тя е олицетворение на
силата на духа на българина размахвал я в бойните редици срещу врага, във войните за национално обединение. Белезите по острието на сабята са белези отпечатани в сърцето на всеки българин. От героя в бойните редици до скромния орач в нивата на нашата красива земя.   Нека опазим в сърцата си духа на нашите предци от тези отминали времена. Да опазим българщината!